Inloggen
Winkelmandje

Garantie

Garantie

MAD DOGG ATHLETICS, INC. GARANTIE STUDIO LINE

Mad Dogg Athletics, Inc. garandeert de oorspronkelijke koper dat onze apparatuur vrij zal zijn van defecten in vakmanschap en materialen. Deze garantie dekt geen arbeidskosten in verband met het vervangen van gedekte onderdelen. Onder de voorwaarden van deze garantie gerepareerde of vervangen onderdelen vallen alleen onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Deze garantie is van kracht vanaf de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop bij een geautoriseerde Peak Pilates®-dealer. Peak Pilates® behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen onder deze garantie te repareren, te vervangen of de prijs terug te betalen.

De volgende Peak Pilates® producten hebben een levenslange garantie op de structurele componenten van het frame:

 • Reformers
 • Total Workout System®
 • Cadillacs

Wij bieden 10 jaar garantie op de frameconstructiecomponenten voor het volgende:

 • Barrels
 • Chairs
 • Wall Systems
 • Ped-o-Pul

De Pilatesstick®, alle veren en andere mechanische onderdelen hebben een garantie van 1 jaar.

We bieden 90 dagen garantie op de volgende onderdelen:

 • Gestoffeerde delen
 • Ropes
 • Straps
 • Loops

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op normale slijtage, cosmetische schade, onvolkomenheden die binnen de ontwerpspecificaties vallen of die de functionaliteit niet wezenlijk veranderen, of schade door overmacht, ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, gebrek aan normaal onderhoud, abnormale service of behandeling die afwijkt van de specificaties voor de studioapparatuur, onjuiste installatie of onjuiste bediening. Daarnaast wijziging of aanpassing van het product.

Om vervangende onderdelen te bestellen, kan de oorspronkelijke koper contact opnemen met de productondersteuning van Mad Dogg Athletics, Inc. via +31 (0)10 5904508. Een aankoopbewijs kan nodig zijn zodat Mad Dogg Athletics, Inc. de garantiedekking kan verifiëren en een Return Materials Authorization (RMA)-nummer afgeven. Onderdelen die worden teruggestuurd naar Mad Dogg Athletics, Inc. voor garantiekrediet, moeten gefrankeerd worden verzonden, vergezeld van een paklijst of label met het RMA-nummer en de naam van de klant. Er wordt geen krediet verleend voor onderdelen die zijn geretourneerd zonder voorafgaande toestemming van Mad Dogg Athletics, Inc. om Mad Dogg Athletics, Inc. op de hoogte te stellen van schade die is opgetreden tijdens verzending. U moet dit doen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

Mad Dogg Athletics, Inc. behoudt het recht voor om defecte onderdelen te beoordelen. Alle kosten voor het verzenden van defecte onderdelen van en naar Mad Dogg Athletics, Inc. voor inspectie zijn uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Elke reparatie of wijziging van defecte onderdelen door iemand anders dan een technisch vertegenwoordiger van Mad Dogg Athletics, Inc. of een geautoriseerde serviceprovider maakt deze garantie ongeldig. Als Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken bepaalt dat het onpraktisch is om defecte onderdelen terug te sturen naar Mad Dogg Athletics, Inc., kan Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken een reparatiebedrijf aanwijzen om een schatting te m van de kosten om dergelijke defecte onderdelen te repareren. De eventuele kosten van verzending van defecte onderdelen van en naar een dergelijke reparatiefaciliteit en van een dergelijke schatting komen uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Defecte onderdelen moeten beschikbaar blijven voor inspectie totdat de claim is afgehandeld. Telkens wanneer claims worden afgehandeld, behoudt Mad Dogg Athletics, Inc. zich het recht voor om te worden gesubrogeerd onder bestaande verzekeringspolissen die de eiser mogelijk heeft.

VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Reparatie of vervanging zoals hierboven bepaald is het enige en exclusieve verhaal dat de koper ter beschikking staat. Correctie van defecten, op de manier en voor de periode zoals hierboven beschreven, vormt de volledige nakoming van alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van Mad Dogg Athletics, Inc. jegens de koper met betrekking tot contract, nalatigheid, incidentele of gevolgschade gebaseerd op schending van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie op dit product of anderszins. Sommige staten staan ??de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen. Garanties buiten de VS kunnen variëren.

Copyright Mad Dogg Athletics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Peak Pilates® en Total Workout System® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Mad Dogg Athletics, Inc.

MAD DOGG ATHLETICS, INC. BEPERKTE GARANTIE METAL LINE

Peak PilateSystem®:

Mad Dogg Athletics, Inc. garandeert de oorspronkelijke koper dat onze apparatuur vrij zal zijn van defecten in vakmanschap en materialen. Deze garantie dekt geen arbeidskosten in verband met het vervangen van gedekte onderdelen. Onder de voorwaarden van deze garantie gerepareerde of vervangen onderdelen vallen alleen onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Deze garantie wordt alleen van kracht op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop bij een geautoriseerde Peak Pilates® dealer. Peak Pilates behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen onder deze garantie te repareren, te vervangen of de prijs terug te betalen.

Dit product heeft een beperkte garantie van vijf jaar op de structurele componenten van het frame, de rails en de toren-extrusies, van kracht vanaf de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Alle andere componenten, met uitzondering van de bekleding, touwen en banden, worden gedekt door een beperkte garantie van twee jaar die ingaat op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Als er een defect optreedt als gevolg van vakmanschap en/of materialen, zullen we, naar eigen goeddunken, de defecte onderdelen repareren of vervangen. Bekleding, touwen en banden zijn gegarandeerd tegen defecten in vakmanschap en/of materialen gedurende 60 dagen vanaf de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie heeft betrekking op de Peak Pilatesystem® hervormer en deluxe modellen en dekt alleen materiaal.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op normale slijtage, cosmetische schade, onvolkomenheden die binnen de ontwerpspecificaties vallen of die de functionaliteit niet wezenlijk veranderen, of schade door overmacht, ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, gebrek aan normaal onderhoud, abnormale service of behandeling die verschilt van die gespecificeerd voor de PPS-apparatuurlijn, onjuiste installatie of onjuiste werking. Daarnaast wijziging of aanpassing van het product.

Om vervangende onderdelen te bestellen, kan de oorspronkelijke koper contact opnemen met de productondersteuning van Mad Dogg Athletics, Inc. via +31 (0) 10.590.4508. Er kan een aankoopbewijs nodig zijn zodat Mad Dogg Athletics, Inc. de garantiedekking kan verifiëren en een RMA-nummer (Return Material Authorization) kan afgeven. Onderdelen die worden teruggestuurd naar Mad Dogg athletics, Inc. voor garantiekrediet, moeten gefrankeerd worden verzonden, vergezeld van een paklijst of label met het RMA-nummer en de naam van de klant. Er wordt geen krediet verleend voor onderdelen die zijn geretourneerd zonder voorafgaande toestemming van Mad Dogg Athletics, Inc. Om Mad Dogg Athletics, Inc. op de hoogte te stellen van schade die is opgetreden tijdens verzending moet je dit doen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

Mad Dogg athletics, Inc. behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen te beoordelen. Alle kosten voor het verzenden van defecte onderdelen van en naar Mad Dogg Athletics, Inc. voor inspectie zijn uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Elke reparatie of wijziging van defecte onderdelen door iemand anders dan een technisch vertegenwoordiger van Mad Dogg athletics, Inc. of een geautoriseerde serviceprovider maakt deze garantie ongeldig. Als Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken bepaalt dat het onpraktisch is om defecte onderdelen terug te sturen naar Mad Dogg Athletics, Inc., kan Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken een reparatiebedrijf aanwijzen om een schatting te maken van de kosten om dergelijke defecte onderdelen te repareren. De eventuele kosten van verzending van defecte onderdelen van en naar een dergelijke reparatiefaciliteit en van een dergelijke schatting komen uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Defecte onderdelen moeten beschikbaar blijven voor inspectie totdat de claim is afgehandeld. Telkens wanneer claims worden afgehandeld, behoudt Mad Dogg athletics, Inc. zich het recht voor om te worden gesubrogeerd onder bestaande verzekeringspolissen die de eiser mogelijk heeft.

VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Reparatie of vervanging zoals hierboven bepaald is het enige en exclusieve verhaal dat de koper ter beschikking staat. Correctie van defecten, op de manier en voor de periode zoals hierboven beschreven, vormt de volledige nakoming van alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van Mad Dogg Athletics, Inc. jegens de koper met betrekking tot contract, nalatigheid, incidentele of gevolgschade gebaseerd op schending van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie op dit product of anderszins. Sommige staten staan ??de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op jou van toepassing. Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten, en je kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen. Garanties buiten de VS kunnen variëren.

Copyright Mad Dogg Athletics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Peak Pilates® en Peak Pilatesystem® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Mad Dogg Athletics, Inc.

MVe® Fitness Chair:

Mad Dogg Athletics, Inc. garandeert de oorspronkelijke koper dat onze apparatuur vrij zal zijn van defecten in vakmanschap en materialen. Deze garantie dekt geen arbeidskosten in verband met het vervangen van gedekte onderdelen. Onder de voorwaarden van deze garantie gerepareerde of vervangen onderdelen vallen alleen onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Deze garantie is van kracht vanaf de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop bij een geautoriseerde Peak Pilates®-dealer. Peak Pilates behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen onder deze garantie te repareren, te vervangen of de prijs terug te betalen.

Dit product heeft een beperkte garantie van twee jaar op de structurele componenten van het frame, ingaande op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Alle andere componenten, met uitzondering van de bekleding en het voetpedaalschuim en de hoes, worden gedekt door een beperkte garantie van één jaar die ingaat op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Als er een defect optreedt als gevolg van vakmanschap en/of materialen, zullen we, naar eigen goeddunken, de defecte onderdelen repareren of vervangen. Bekleding en het voetpedaalschuim en de bekleding zijn gegarandeerd tegen defecten in vakmanschap en/of materialen gedurende 60 dagen vanaf de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie heeft betrekking op de Peak Pilates MVe Fitness Chair en dekt alleen materialen.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op normale slijtage, cosmetische schade, onvolkomenheden die binnen de ontwerpspecificaties vallen of die de functionaliteit niet wezenlijk veranderen, of schade door overmacht, ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, gebrek aan normaal onderhoud, abnormale service of behandeling die verschilt van die gespecificeerd voor de MVe-lijn van apparatuur, onjuiste installatie of onjuiste werking. Daarnaast wijziging of aanpassing van het product.

Om vervangende onderdelen te bestellen, kan de oorspronkelijke koper contact opnemen met de productondersteuning van Mad Dogg athletics, Inc. via +31 (0) 10.590.4508. Er kan een aankoopbewijs nodig zijn zodat Mad Dogg Athletics, Inc. de garantiedekking kan verifiëren en een RMA-nummer (Return Material Authorization) kan afgeven. Onderdelen die worden teruggestuurd naar Mad Dogg Athletics, Inc. voor garantiekrediet, moeten gefrankeerd worden verzonden, vergezeld van een paklijst of label met het RMA-nummer en de naam van de klant. Er wordt geen krediet verleend voor onderdelen die zijn geretourneerd zonder voorafgaande toestemming van Mad Dogg Athletics, Inc. Om Mad Dogg Athletics, Inc. op de hoogte te stellen van schade die is opgetreden tijdens verzending, moet je dit doen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

Mad Dogg Athletics, Inc. behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen te beoordelen. Alle kosten voor het verzenden van defecte onderdelen van en naar Mad Dogg Athletics, Inc. voor inspectie zijn uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Elke reparatie of wijziging van defecte onderdelen door iemand anders dan een technisch vertegenwoordiger van Mad Dogg Athletics, Inc. of een geautoriseerde serviceprovider maakt deze garantie ongeldig. Als Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken bepaalt dat het onpraktisch is om defecte onderdelen terug te sturen naar Mad Dogg Athletics, Inc., kan Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken een reparatiebedrijf aanwijzen om een schatting te maken van de kosten om dergelijke defecte onderdelen te repareren. De eventuele kosten van verzending van defecte onderdelen van en naar een dergelijke reparatiefaciliteit en van een dergelijke schatting komen uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Defecte onderdelen moeten beschikbaar blijven voor inspectie totdat de claim is afgehandeld. Telkens wanneer claims worden afgehandeld, behoudt Mad Dogg Athletics, Inc. zich het recht voor om te worden gesubrogeerd onder bestaande verzekeringspolissen die de eiser mogelijk heeft.

VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Reparatie of vervanging zoals hierboven bepaald is het enige en exclusieve dekking dat de koper ter beschikking staat. Correctie van defecten, op de manier en voor de periode zoals hierboven beschreven, vormt de volledige nakoming van alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van Mad Dogg Athletics, Inc. jegens de koper met betrekking tot contract, nalatigheid, incidentele of gevolgschade gebaseerd op schending van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie op dit product of anderszins. Sommige staten staan ??de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op jou van toepassing. Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten, en je kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen. Garanties buiten de VS kunnen variëren.

Copyright Mad Dogg Athletics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Peak Pilates® en MVe® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Mad Dogg Athletics, Inc.

MVe® Reformer and MVe® + Tower System:

Mad Dogg Athletics, Inc. garandeert de oorspronkelijke koper dat onze apparatuur vrij zal zijn van defecten in vakmanschap en materialen. Deze garantie dekt geen arbeidskosten in verband met het vervangen van gedekte onderdelen. Onder de voorwaarden van deze garantie gerepareerde of vervangen onderdelen vallen alleen onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Deze garantie wordt alleen van kracht op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop bij een geautoriseerde Peak Pilates® dealer. Peak Pilates behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen onder deze garantie te repareren, te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen.

Dit product heeft een beperkte garantie van twee jaar op de structurele componenten van het frame. Op alle andere componenten, met uitzondering van de bekleding, touwen, voetband en dubbele lussen, geldt een beperkte garantie van één jaar. Als er een defect optreedt als gevolg van vakmanschap en/of materialen, zullen we, naar eigen goeddunken, de defecte onderdelen repareren of vervangen. Bekleding, touwen, voetriem en dubbele lussen hebben een garantie van 60 dagen tegen defecten in vakmanschap en/of materialen. Deze garantie heeft betrekking op de Peak Pilates MVe® reformer en MVe® + Tower System en dekt alleen materialen.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op normale slijtage, cosmetische schade, onvolkomenheden die binnen de ontwerpspecificaties vallen of die de functionaliteit niet wezenlijk veranderen, of schade door overmacht, ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, gebrek aan normaal onderhoud, abnormale service of behandeling die verschilt van die gespecificeerd voor de MVe®-lijn van apparatuur, onjuiste installatie of onjuiste werking. Daarnaast wijziging of aanpassing van het product.

Om vervangende onderdelen te bestellen, kan de oorspronkelijke koper contact opnemen met de productondersteuning van Mad Dogg Athletics, Inc. via +31 (0) 10.590.4508. Een aankoopbewijs kan nodig zijn voor Mad Dogg Athletics, Inc. om de garantiedekking te verifiëren en een autorisatienummer voor retourmaterialen (RMA) af te geven. Onderdelen die worden geretourneerd aan Mad Dogg Athletics, Inc. voor garantiekrediet moeten vooruitbetaald worden verzonden, vergezeld van een paklijst of label met het RMA-nummer en de naam van de klant. Er wordt geen krediet verleend voor onderdelen die zijn geretourneerd zonder voorafgaande toestemming van Mad Dogg Athletics, Inc. Om Mad Dogg Athletics, Inc. op de hoogte te stellen van schade die is ontstaan ??tijdens verzending, moet u dit binnen 48 uur na ontvangst van de goederen doen.

Mad Dogg Athletics, Inc. behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen te beoordelen. Alle kosten voor het verzenden van defecte onderdelen van en naar Mad Dogg Athletics, Inc. Voor inspectie zijn uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Elke reparatie of wijziging van defecte onderdelen door iemand anders dan een technisch vertegenwoordiger van Mad Dogg Athletics, Inc. of een geautoriseerde serviceprovider maakt deze garantie ongeldig. Als Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken bepaalt dat het onpraktisch is om defecte onderdelen terug te sturen naar Mad Dogg Athletics, Inc., kan Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken een reparatiebedrijf aanwijzen om een schatting te maken van de kosten om dergelijke defecte onderdelen te repareren. De eventuele kosten van verzending van defecte onderdelen van en naar een dergelijke reparatiefaciliteit en van een dergelijke schatting komen uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Defecte onderdelen moeten beschikbaar blijven voor inspectie totdat de claim is afgehandeld. Telkens wanneer claims worden afgehandeld, behoudt Mad Dogg Athletics, Inc. zich het recht voor om te worden gesubrogeerd onder bestaande verzekeringspolissen die de eiser mogelijk heeft.

VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Reparatie of vervanging zoals hierboven bepaald is het enige en exclusieve verhaal dat de koper ter beschikking staat. Correctie van defecten, op de manier en voor de periode zoals hierboven beschreven, vormt de volledige nakoming van alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van Mad Dogg Athletics, Inc. Jegens de koper met betrekking tot contract, nalatigheid, incidentele of gevolgschade gebaseerd op schending van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie op dit product of anderszins. Sommige staten staan ??de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen. Garanties buiten de VS kunnen variëren.

Copyright Mad Dogg Athletics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Peak Pilates® en MVe® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Mad Dogg Athletics, Inc.

fit™ reformer:

Mad Dogg Athletics, Inc. garandeert de oorspronkelijke koper dat onze apparatuur vrij zal zijn van defecten in vakmanschap en materialen. Deze garantie dekt geen arbeidskosten in verband met het vervangen van gedekte onderdelen. Onder de voorwaarden van deze garantie gerepareerde of vervangen onderdelen vallen alleen onder de garantie voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Deze garantie wordt alleen van kracht op de factuurdatum van de oorspronkelijke aankoop bij een geautoriseerde Peak Pilates® dealer. Peak Pilates behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen onder deze garantie te repareren, te vervangen of de aankoopprijs terug te betalen.

Dit product heeft een beperkte garantie van twee jaar op de structurele componenten van het frame. Op alle andere componenten, met uitzondering van de bekleding, touwen, voetband en dubbele lussen, geldt een beperkte garantie van één jaar. Als er een defect optreedt als gevolg van vakmanschap en/of materialen, zullen we, naar eigen goeddunken, de defecte onderdelen repareren of vervangen. Bekleding, touwen, voetriem en dubbele lussen hebben een garantie van 60 dagen tegen defecten in vakmanschap en/of materialen. Deze garantie heeft betrekking op de Peak Pilates® fit™ reformer en dekt alleen materialen.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN

Deze beperkte garantie is niet van toepassing op normale slijtage, cosmetische schade, onvolkomenheden die binnen de ontwerpspecificaties vallen of die de functionaliteit niet wezenlijk veranderen, of schade door overmacht, ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, gebrek aan normaal onderhoud, abnormale service of behandeling die afwijkt van die gespecificeerd voor de geschikte lijn van apparatuur, onjuiste installatie of onjuist gebruik. Daarnaast wijziging of aanpassingen van het product.

Om vervangende onderdelen te bestellen, kan de oorspronkelijke koper contact opnemen met de productondersteuning van Mad Dogg Athletics, Inc. via +31 (0) 10.590.4508. Er kan een aankoopbewijs nodig zijn zodat Mad Dogg Athletics, Inc. de garantiedekking kan verifiëren en een RMA-nummer (Return Material Authorization) kan afgeven. Onderdelen die worden teruggestuurd naar Mad Dogg Athletics, Inc. voor garantiekrediet, moeten gefrankeerd worden verzonden, vergezeld van een paklijst of label met het RMA-nummer en de naam van de klant. Er wordt geen krediet verleend voor onderdelen die zijn geretourneerd zonder voorafgaande toestemming van Mad Dogg Athletics, Inc. Om Mad Dogg Athletics, Inc. op de hoogte te stellen van schade die is opgetreden tijdens verzending, moet je moet dit doen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen.

Mad Dogg Athletics, Inc. behoudt zich het recht voor om defecte onderdelen te beoordelen. Alle kosten voor het verzenden van defecte onderdelen van en naar Mad Dogg Athletics, Inc. voor inspectie zijn uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Elke reparatie of wijziging van defecte onderdelen door iemand anders dan een technisch vertegenwoordiger van Mad Dogg Athletics, Inc. of een geautoriseerde serviceprovider maakt deze garantie ongeldig. Als Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken bepaalt dat het onpraktisch is om defecte onderdelen terug te sturen naar Mad Dogg Athletics, Inc., kan Mad Dogg Athletics, Inc. naar eigen goeddunken een reparatiebedrijf aanwijzen om een schatting te makvan de kosten om dergelijke defecte onderdelen te repareren. De eventuele kosten van verzending van defecte onderdelen van en naar een dergelijke reparatiefaciliteit en van een dergelijke schatting komen uitsluitend voor rekening van de oorspronkelijke koper. Defecte onderdelen moeten beschikbaar blijven voor inspectie totdat de claim is afgehandeld. Bij afhandeling van claims worden , behoudt Mad Dogg Athletics, Inc. zich het recht voor om te worden gesubrogeerd onder bestaande verzekeringspolissen die de eiser mogelijk heeft.

VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Deze garantie vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Reparatie of vervanging zoals hierboven bepaald is het enige en exclusieve verhaal dat de koper ter beschikking staat. Correctie van defecten, op de manier en voor de periode zoals hierboven beschreven, vormt de volledige nakoming van alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van Mad Dogg Athletics, Inc. jegens de koper met betrekking tot contract, nalatigheid, incidentele of gevolgschade gebaseerd op schending van enige uitdrukkelijke of impliciete garantie op dit product of anderszins. Sommige staten staan ??de uitsluiting of beperking van impliciete garanties of incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op jou van toepassing. Deze garantie geeft je specifieke wettelijke rechten, en je kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen. Garanties buiten de VS kunnen variëren.

Copyright Mad Dogg Athletics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Peak Pilates® en fit™ zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Mad Dogg Athletics, Inc.

MAD DOGG ATHLETICS, INC. GARANTIE RETOURPROCEDURE

Stap 1: Verzamel de volgende informatie:

 • Modelnummer
 • Serienummer
 • Bon en datum van aankoop
 • Afbeeldingen of video die het probleem duidelijk illustreren

Stap 2: Neem contact met ons op:

 • Als je iets hebt gekocht bij een van onze apparatuur distribiteurs, neem dan contact met hen op zodat zij je kunnen helpen.
 • Als je rechtstreeks op peakpilates.eu of via Mad Dogg Athletics Europa hebt gekocht, bel dan +31 1059 045 08 of stuur een e-mail naar customerserviceeurope@maddogg.com om contact op te nemen met onze technische ondersteuningsspecialist.
Join the community

Meld je aan voor onze e-mail lijst voor
exclusieve updates en tips
 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen